ประชาสัมพันธ์การตรวจโรค และการตรวจร่างกายทหารกองเกินที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิงก่อนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์การตรวจโรค และการตรวจร่างกายทหารกองเกินที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิงก่อนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2560

เอกสารการตรวจโรคและการตรวจร่างกายทหารฯ download-buttons
healthcheckformilitaryservice2017

Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com