สัมมนาการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL)

ร่วมติดตาม #FBLive และความเคลือนไหวจากสัมมนาการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) ว่าด้วยเรื่อง "MIDL : อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง" พรุ่งนี้ (20 ก.ค. 2560) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ทางเฟซบุ๊กเพจ Thai PBS และ นักข่าวพลเมือง (ThaiPBS)
.
https://www.facebook.com/ThaiPBSFan/
https://www.facebook.com/citizenthaipbs/
.
#การเข้าถึงสื่อฯ... เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
#การเข้าถึงสื่อฯ... ที่มากพอจากหลายแหล่งที่มาช่วยประกอบการคิด ตัดสินใจ และลงมือกระทำการบางอย่าง
#การเข้าถึง เข้าใจ และเท่าทันสื่อฯ... คือทักษะสำคัญของพลเมืองในการปกป้องสิทธิเพื่อขับเคลื่อนสังคมประชาธิปไตยและสร้างการเปลี่ยนแปลง
.
กำหนดการ
.
09.10 – 09.30 น. นำเสนอแนวคิดและความสำคัญของ “MIDL : อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง” โดย เข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)
.
09.30 – 10.00 น. MIDL : อำนาจของพลเมืองดิจิทัลสร้างสังคมประชาธิปไตย วิทยากร : สุภิญญา กลางณรงค์ อดีตกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
.
10.15 – 10.45 น. MIDL กับการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย วิทยากร : Pam Steager, Senior Writer and Research Associate Media Education Lab
.
10:45 – 12:30 น. สานเสวนา ไทย – อเมริกา เรื่อง MIDL กับการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย วิทยากร 1.Pam Steager, Senior Writer and Research Associate Media Education Lab 2.ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย ดำเนินรายการโดย อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์
.
13.30 – 15.00 น. MIDL กับอำนาจของพลเมืองเพื่อสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม วิทยากร 1.วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการ มูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) 2.ศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ดำเนินรายการโดย อ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง
.
15.15 – 16.45 น. MIDL กับพลังของพลเมืองในสังคมพหุวัฒนธรรม วิทยากร: 1.จารุวรรณ สุพลไร่ ผู้ผลิตสารคดีอิสระรายการสารคดีเดินทาง "แม่โขงโนแมด" ภายใต้โครงการ Mekong Peace Journey มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 2.อ.รณภูมิ สามัคคีคารมย์ มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกระเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ดำเนินรายการโดย อ.ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์
.
#เท่าทันสื่อ #MIDL

https://www.facebook.com/citizenthaipbs/photos/a.346475168714362.94758.341564352538777/1745705998791265/?type=3&theater

2017-07-20
Hits: 205

สิทธิความเสมอภาคในการสมรสที่ถูกเลือกปฏิบัติ

ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง “สิทธิความเสมอภาคในการสมรสที่ถูกเลือกปฏิบัติ” และการรายงานผลการวิจัย เรื่อง สิทธิความเสมอภาคในการสมรสฯ”
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ. (ไม่เสียค่าใช้จ่าย - รับจำนวนจำกัด)

-----------------------------------------------------

ลิงค์ใบสมัคร และรายละเอียดโครงการ https://goo.gl/qSJ6Yx
สอบถามรายละเอียดการสัมมนาเพิ่มเติมได้ที่
คุณ ชวินโรจน์ ธีรพัชรพร – ผู้วิจัย โทร. 092-256-2711
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือ คุณ สุจิตรา พุ่มไสว สาขาวิชานิติศาสตร์ โทร. 02-504-8365 และ 02-504-8361-4

2017-07-19
Hits: 228

คนข้ามเพศ ตัวตน เหตุผลจากหัวใจ

ขอเชิญร่วมงานแสดงศิลปะ การแสดงดนตรี ภาพถ่าย การเต้น และอ่านบทกวีของศิลปินคนข้ามเพศ

ในวันตระหนักรู้ถึงการมีตัวตนของคนข้ามเพศสากล
(The International Transgender Day of Visibility 2017)

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 18.00 – 21.30 น.

****AFTER PARTY ที่ ฟูบาร์ ข้าวสาร หลังงาน

ในชื่อ “คนข้ามเพศ ตัวตน เหตุผลจากหัวใจ”

ณ มิวเซียมสยาม

พิธีกร
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍คุณเปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา
ศิลปิน
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍คุณซีโมน เดอะว๊อยซ์
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍คุณชิน I Can See Your Voice
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍Miss Theatre
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍คุณเนย นริศรา ตามสั่ง
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍Abhi’s monologue
Dance
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍Mercury Show
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍Girl Crush
Exhibitions
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍Naeree Photography
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍Bo Comics and Illustration
Films
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍หนังสั้นเรื่อง Tom | Thai | Trans
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍หนังสั้นเรื่องคุณโรส (Rose’s story)

ชมฟรีตลอดงาน

**เฟชบุ๊คไลฟตลอดงาน**

สนใจหรือถามรายระเอียดติดต่อ คุณ กวิน LINE ID: desskaw

จัดโดย ทีค พลังทรานส์ (TEAK – Trans Empowerment)
_________________________________________

We would like to welcome you to enjoy art, music, photography, dance and poetry made and performed by trans*gender artists in honor of 'The International Transgender Day of Visibility 2017'

Friday 31 March 18.00-21.30
@Museum Siam

****AFTER PARTY after the program at Fu Bar Khaosan

Concierge
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍Prempreeda Pramoj na Ayutthaya
Performers
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍Zymone The Voice
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍Chinz I Can See Your Voice
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍Miss Theatre
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍Noey Naritsara Tamsang
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍Abhi’s monologue
Dance
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍Mercury Show
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍Girl Crush
Exhibitions
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍Naeree Photography
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍Bo Comics and Illustration
Films
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍Shortfilm "Tom | Thai | Trans"
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍Shortfilm "Rose’s story"

FREE ENTRY

**Facebook LIVE**

If you are interested in more information, please contact Gawin LINE ID: desskaw

This event is hosted by TEAK – Trans Empowerment

2017-03-30
Hits: 386

A Joy of Visibility เปิดใจ: เราคือใคร สื่อออกไป เข้าใจตัวตน

A Joy of Visibility เปิดใจ: เราคือใคร สื่อออกไป เข้าใจตัวตน โครงการการรณรงค์เนื่องในวันสากลเพื่อการเปิดเผยนตนเองของคนข้ามเพศ (International Transgender Day of Visibility)

ด้วยมูลนิธิรักษ์ไทยในฐานะหน่วยงานผู้รับทุนหลักในโครงการยุติปัญหาเอดส์และวัณโรคด้วยชุดบริการ RRTTR หรือ STAR ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนโลกด้านเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย ได้กำหนดจัดงาน “A Joy of Visibility: เปิดใจ เราคือใคร สื่อออกไป เข้าใจตัวตน” ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังเอกสารแนบ

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานนั้น เพื่อนำเสนอสถานการณ์ของกลุ่มประชากรชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) บุคคลข้ามเพศ (TG) และพนักงานบริการ (SW) และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นสิทธิสุขภาพ ผ่านสื่อวิดิทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ภายใต้โครงการ อีกทั้งการจัดงานในครั้งนี้ยังเพื่อเป็นการรณรงค์เนื่องในวันสนับสนุนสิทธิการเปิดเผยตัวตนของคนข้ามเพศสากล (International Transgender Day of Visibility) ผ่านเวทีเสวนาสาธารณะที่จะมีขึ้นในงาน โดยผู้ร่วมงานจะประกอบไปด้วยภาคี (NGO) โครงการ STAR สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ในนามของมูลนิธิรักษ์ไทย จึงขอเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติและเข้าร่วมงานดังกล่าว หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณเคท เบอร์ติดต่อ 089 519 3229 หรือคุณเจ้น เบอร์ติดต่อ 02 265 6857

2017-03-30
Hits: 488

เวทีสาธารณะเรื่อง แก้ทอม ซ่อมดี้ เป็นความรุนแรง #เลิกเถอะ

การจัดเวทีสาธารณะเรื่อง “แก้ทอม ซ่อมดี้ เป็นความรุนแรง #เลิกเถอะ”
ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 13.00-17.00 น.
ห้องประชุมบุญชู โรจนสเถียร อาคารอเนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


ปัจจุบันสังคมไทยยังขาดข้อมูลเรื่องความรุนแรงทางเพศต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอยู่มาก ในขณะที่ข้อมูลจากนักกิจกรรมที่ทำงานด้านสุขภาวะทางเพศในชุมชนพบว่า ในหลายชุมชนที่เข้าไปทำงาน มักพบปรากฏการณ์ทอมถูกข่มขืนในหลายพื้นที่โดยที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางเพศ หรือความรุนแรงต่อผู้หญิงมักมองข้ามปรากฏการณ์นี้ หรือไม่ได้มีความเข้าใจในประเด็นเรื่องเพศวิถี และอัตลักษณ์ของทอม ดี้ หญิงรักหญิงที่ส่งผลกระทบต่อภาวะอารมณ์ และจิตใจของผู้ที่ประสบกับปัญหา ทั้งนี้ปรากฎการณ์ทอม ทรานสแมน หญิงรักหญิง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เป็นปรากฏการณ์ที่มีความซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับระบบความคิดความเชื่อเรื่องเพศของสังคมไทยหลายประการ ตัวอย่างหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดูถูกเหยียดหยาม และการไม่เคารพ และยอมรับในอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ เพศวิถีของทอม หรือผู้หญิงรักเพศเดียวกัน ก็คือการเกิดขึ้นของ วาทกรรมแก้ทอม ซ่อมดี้, เปลี่ยนทอมให้เป็นเธอ ซึ่งมีนัยถึงการใช้การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเพื่อเปลี่ยนทอมเป็นผู้หญิง ซึ่งแม้จะไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าวาทกรรมนี้นำไปสู่การกระทำความรุนแรง ทางเพศต่อทอมในทางปฏิบัติมากน้อยแค่ไหน แต่เพียงแค่การดำรงอยู่ และการเผยแพร่วาทกรรมนี้ ก็เป็นการส่งเสริม และตอกย้ำอคติ และความเกลียดชังต่อทอม และผู้หญิงที่รักเพศเดียวกันในสังคมไทยสืบเนื่องไปเรื่อย ๆ อีกทั้งยังทำให้ทอม และหญิงรักหญิงจำนวนมากต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมด้วยความรู้สึกวิตกกังวลในความปลอดภัย และไม่กล้าที่จะแสดงความเป็นตัวของตัวเองอย่างที่ควรจะเป็น


ในฐานะที่สมาคมเพศวิถีศึกษาเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้าง และเผยแพร่ความรู้ด้านเพศภาวะ และเพศวิถี กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้สังคมได้นำความรู้นั้นไปใช้ในการส่งเสริมสิทธิ และความเป็นธรรมทางเพศ รวมทั้งเปลี่ยนแปลง และแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากอคติทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา จึงอยากเชิญชวนองค์กรของท่านซึ่งทำงานในประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิทางเพศ สิทธิผู้หญิง และการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ร่วมลงนามสนับสนุนการจัดเวทีสาธารณะเพื่อลบล้างอคติในเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศ และเพศวิถีที่นำไปสู่ความรุนแรงทางเพศ ต่อทอม และหญิงรักหญิง เรื่อง “ แก้ทอม ซ่อมดี้ เป็นความรุนแรง #เลิกเถอะ” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2559 ที่ห้องประชุมบุญชู โรจนสเถียร อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ระหว่างเวลา 13.00-17.00 น.

โดยท่านสามารถตอบรับร่วมลงชื่อในนามองค์กรมาได้ที่
คุณสุไลพร ชลวิไล ผู้ประสานงานการจัดเวทีเสวนาสาธารณะ
โทรศัพท์: 089 6969110, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

t poster2

2016-06-06
Hits: 948

ปฏิทินกิจกรรม

December 2017
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Copyright © 2015 The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com