มานุษยวิทยากับการศึกษาพฤติกรรมข้ามเพศ และรักเพศเดียวกัน

SAC_LGBTI_forum01
เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีวิชาการเรื่อง...มานุษยวิทยากับการศึกษาพฤติกรรมข้ามเพศ และรักเพศเดียวกัน
โดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2554
เวลา 13.00-15.00 น. ห้อง 207 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ

สังคมของมนุษย์ยอมรับพฤติกรรมทางเพศเพียงชายกับหญิงเท่านั้นหรือ?


การศึกษาทางมานุษยวิทยาจะช่วยเปิดความเข้าใจว่าพฤติกรรมข้ามเพศและรักเพศเดียวกันได้รับการยอมรับในหลายวัฒนธรรม  แต่อคติที่เกิดขึ้นกับคนเหล่านี้เป็นผลผลิตจากวิธีคิดแบบตะวันตกที่ใช้วิทยาศาสตร์เป็นผู้ตัดสินว่าอะไรคือเพศที่ปกติหรือผิดปกติ ซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมอื่นๆ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 จนทำให้พื้นที่ของคนข้ามเพศและรักเพศเดียวกันหดหายและแคบลงไปเรื่อยๆ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.sac.or.th/main/news_detail.php?news_id=62
2011-12-07
Hits: 2286

เวทีวิชาการเพศศึกษาเพื่อเยาวชนครั้งที่ 5

sexeducation9

กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย และเกย์

เชิญชวนพี่พ้องน้องเพื่อนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีทั้งเนื้อหาสาระ และความสนุกสนานผ่านกิจกรรมต่างๆ ในงาน

เวทีวิชาการเพศศึกษาเพื่อเยาวชนครั้งที่ 5
“ก้าวที่เก้า...ก้าวที่กล้า: เพศวิถีศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งวุฒิภาวะ”
วันที่ 3-5 สิงหาคม 2554  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  กรุงเทพฯ

2011-08-02
Hits: 3236

การประชุมวิชาการเพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 3

sexualityconferencebanner2

การประชุมวิชาการเพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 3
วันที่ 15-16 กันยายน 2554


การรับสมัคร
สำหรับผู้ต้องการส่งบทความ
- ปิดรับสมัคร วันที่ 15 สิงหาคม 2554
- ประกาศผลบทความที่ได้รับการคัดเลือก วันที่ 25 สิงหาคม 2554
- สำหรับบทความที่ได้รับคัดเลือก ต้องส่งบทความฉบับเต็ม ภายในวันที่ 10 กันยายน 2554

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ
สมัครออนไลน์ ได้ทางเว็บไซต์ www.ssa.ipsr.mahidol.ac.th
Download แบบฟอร์มการลงทะเบียน ส่งมายัง email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือทางโทรสาร 02 441 9333
2011-07-05
Hits: 3451

กกต.จัดสัมมนาเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ

LGBTI_seminar_election_2011
กกต.จัดสัมมนาเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ


เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ สนง.กกต.จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ ที่โรงแรม รอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  โดยมี ผอ.สุวิทย์    ญาตินิยม ผู้อำนวยการสำนักการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่าน  รศ.วิสุทธิ์  โพธิแท่น กรรมการการเลือกตั้ง ประธานพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายความหลากหลายทางเพศมีความรู้ความเข้าใจในการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔   เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนและสร้างความเสมอภาคในสังคม และเพื่อต้องการให้สมาชิกเครือข่ายฯมีส่วนร่วมในทางการเมือง ช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง   มีสมาชิกเครือข่ายความหลากหลายทางเพศเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน ๑๖๔ คน
2011-07-02
Hits: 2756

กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย และเกย์ เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปเลือกตั้ง???

Selection2011-3

กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย และเกย์ เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปเลือกตั้ง???


สวัสดีค่ะเพื่อนๆ เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยทุกคน พรุ่งนี้แล้วนะคะ เป็นวันที่เราจะไปใช้สิทธิในฐานะเป็นพลเมืองของรัฐไทย วันนี้จึงขอแลกเปลี่ยนเรื่องการปฏิบัติก่อนไปเลือกตั้ง และในวันที่ไปเลือกตั้งคะ (รายละเอียดด้านล่างนะคะ)

แนะนำให้เพื่อนๆ เตรียมเอกสารเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลไปมากกว่า 1 อย่าง เช่น บัตรประจำตัว ประชาชน ใบขับขี่ ใบประจำตัวนักศึกษา บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีภาพของท่านปรากฏบนใบนะคะ

หากคุณหรือเพื่อนของคุณถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ หรือถูกกระทำความรุนแรง เช่น การไม่ให้ใช้สิทธิเพราะรูปร่างหน้าตาไม่ตรงกับบัตรประชาชน การพูดจา การแซว การล้อเลียน การใช้สายตาในเชิงดูดถูกเหยียดหยาม และตำหนิโดยอ้างเหตุแห่งเพศ (ความเป็นกะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย และเกย์) หากท่านประสบหรือพบเจอเหตุการณ์ดังกล่าว ท่านสามารถโทรศัพท์ไปแจ้งได้ที่ มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร โทร 02-868-4344 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ขอแสดงความนับถือ
เจษฎา แต้สมบัติ (โน๊ต)
ผู้ประสานงาน เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย
---------------------------------------------------------------------
2011-07-02
Hits: 2923
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com