ผ้าพันคอ TGA's love

TGAscarf600x600
ผ้าพันคอ

ลาย : TGA’s Love

เนื้อผ้า : ผ้าไหมชิฟฟอน

สกรีน : ระบบเลเซอร์ ซิลค์สกรีน

ขนาด : 98X98 เซนติเมตร

ราคา : 599 บาท

เพิ่มเติม : กรณีต้องการกล่องกระดาษสวยๆ สีครีมให้ด้วย เพิ่มราคา 50 บาท

รายละเอียด : เราของนำเสนอผ้าพันคอ TGA’s Love ผลิตด้วยผ้าไหมชิฟฟอน (1) เนื้อดี สกรีนลายด้วยระบบเลเซอร์ ซิลค์สกรีน (2) ขนาด 98X98 เซนติเมตร ราคาเพียง 599 บาท หากเทียบกับราคาผ้าพันคอในคุณภาพระดับเดียวกันจะอยู่ที่ราว 800-1200 บาท หากต้องการใช้เป็นของขวัญปีใหม่ ทางเรามีกล่องกระดาษสวยๆสีครีมให้ด้วย ในราคา 50 บาท อีกทั้ง เราเลือกใช้ลวดลายที่มีความหมายดีๆ คือ
- นกพิราบ ตัวแทนของสันติภาพ สันติสุข
- หัวใจ รอยจูบ คือตัวแทนของความรัก ความปรารถนาดี
- เกือกม้า และใบโคลเวอร์
4 กลีบ ชาวฝรั่งเชื่อว่าเป็นของนำโชค ช่วยให้โชคดี
- มงกุฎตัวแทนแห่งเกียรติยศ และความสำเร็จ ชัยชนะ
- ล้อมกรอบด้วยลายริบบิ้นสีชมพูและสีฟ้าใส อันเป็นสีตัวแทนของกลุม Transgender 
- ตรงกลางผ้า เป็นตัวอักษรหลายตัวเรียงกัน แต่หากพิจารณาดีๆ จะเห็นเป็นคำว่า TGA , LOVE และ Equality สื่อถึงความรัก และความเสมอภาค เท่าเทียมกัน

รายละเอียดการชำระเงิน :

ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี : 879-0-23587-6
สาขา : เซ็นทรัลเวิลด์
ชื่อบัญชี : รณภูมิ สามัคคีคารมย์ และ เจษฎา แต้สมบัติ และ เอกรินทร์ เกิดสูง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณโก๋ 086-304-0303 คุณโน๊ต 086-597-4636

ลวดลายผ้าพันคอ (เส้นและตัวอักษรสีข่าว คือ ลายน้ำ(watermark)ไม่ใช่ลายผ้าพันคอนะคะ)

TGAscarf05

ตัวอย่างผ้าพันคอ

TGAscarf 01

TGAscarf 02

TGAscarf 03

TGAscarf 04

2014-12-10
Hits: 4155

ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย

group

 

Nongกนกพร สุขประเสริฐ (โหน่ง) กำลังศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาลัยรามคำแหง ปัจจุบันร่วมงานกับมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อพนักงานบริการ สนใจการทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชน ในประเด็นการสร้างความเข้มแข็ง การสร้างและขยายพื้นที่ในสังคม และความสามารถเข้าถึงกลุ่มรากหญ้า

"การเปลี่ยนแปลงสังคม เริ่มต้นที่ตัวเอง" ฅัวเอง

 

 


kathเคท ครั้งพิบูลย์ เคท ครั้งพิบูลย์ อายุ28ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี ผู้ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี2547สำเร็จการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) วิชาเอกสังคมสงเคราะห์ทั่วไป วิชาโทการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในปี2552 และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต หมวดการวิจัยสังคมสงเคราะห์ โดยได้ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง การประยุกต์ทักษะและเทคนิคการสังคมสงเคราะห์กลุ่มชนในการสนทนากลุ่มเพื่อพัฒนาศักยภาพกะเทย:กรณีศึกษาผู้ใช้บริการของศูนย์ซิสเตอร์ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในปี2556ทั้งนี้ยังได้รับรางวัลวิจัยเด่น สกว. ปี2548จากโครงการวิจัย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน บ้านดอนยูง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในด้านพัฒนาสังคมได้มีส่วนร่วมและขับเคลื่อนงานกิจกรรมทางสังคมหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานกับประเด็นสิทธิความเป็นมนุษย์ของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ เป็นกรรมการของกองทุนโลกเพื่อเยาวชนด้านเอดส์ เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายคนข้ามเพศแห่งเอเชียและแปซิฟิก ทั้งนี้ได้เป็นตัวแทนไปแสดงผลงานวิชาการตั้งแต่ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ในประเด็นเรื่องโรคเอดส์ สิทธิมนุษยชน และอัตลักษณ์ของกลุ่มหลากหลายทางเพศ เป็นผู้แทนภาคประชาสังคมร่วมกับรัฐบาลไทยในการประชุมระดับสูงเรื่องเอชไอวีเอดส์(United Nations High level meeting on HIV/AIDS)ปี2553ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดจนเป็นผู้ที่มีผลงานวิชาการและมีประสบการณ์ทำงานส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ โดยมีบทบาทเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสร้างความรู้ ความเข้าใจในระดับชุมชน ภาคประชาสังคมและหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับปฏิบัติการ ระดับนโยบายและสถาบันนิติบัญญัติ ผลงานที่ส่งผลให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนและมีนัยสำคัญให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศ ทั้งนี้ยังศึกษาและทำงานโดยการใช้หลักวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มาผลิตงานวิชาการและการลงมือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวคิดสิทธิและความเป็นธรรม จึงทำให้ได้มีโอกาสได้รับเชิญในการเป็นวิทยากรในการบรรยาย การอบรม การสัมมนา การประชุมวิชาทั้งในหลายสาขาและหลายมหาวิทยาลัย

 


200610181842581ฐิติญานันท์ หนักป้อ (ดอย) นักกิจกรรมสาวปรเภทสอง Mplus Chiangmai จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ แล้วเข้าทำงานในธนาคารแห่งหนึ่งจนมารู้ว่างานนี้ไม่เหมาะกับงาน เอกสาร และคิดว่างานของตนน่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับคน และช่วยเหลือสังคมมากกว่า จึงได้เข้ามาทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกิจกรรมสาวประเภทสอง เอ็มพลัส เชียงใหม่ รับผิดชอบและดูแลงาน สาวประเภทสองในข่าย PCM จังหวัด มีโอกาสได้ทำงานเฉพาะกับน้องๆ TGSW (Transgender sex wroker) ในเขตเมืองเชียงใหม่เป็นหลัก เน้นเรื่อง HIV Prevention, สิทธิ, และมีความสนใจในการทำงานระดับเครือข่ายและAdvocacy อยากที่จะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ การดำรงชีวิตของตนเองและขณะเดียวกันอยากให้เพื่อน ๆ กะเทย หรือสาวประเภทสองได้มีสิทธิและโอกาสเท่าเทียมทุกเพศในสังคมไทย ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ยากและต้องใช้เวลา แต่มันก็เป็นความท้าทายมากทีเดียว ทำให้ตนเองรู้สึกว่าทุกวันนี้สิ่งที่ ฉันทำนั้นไม่ใช่งาน แต่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้ว...รวม ถึงเมื่อมองไปรอบ ๆ ยังมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์เดียวกันที่พร้อมจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน สรรสร้างเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเสมอ...

 Noteเจษฎา แต้สมบัติ (โน๊ต) กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นผู้ประสานงาน เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย, ตัวแทนเยาวชนคนข้ามเพศ (Transgender Youth (Male to Female) ของ Asia Pacific Transgender Network (APTN) และผู้ช่วยผู้ประสานงาน ภาคีความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงให้ด้านเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ (คอนซอร์เทียม) ที่ผ่านมาได้ร่วมทำงานกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ โดยทำงานขับเคลื่อน เรื่องสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านการส่ง เสริมโอกาสและความเสมอภาพ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ และมูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร มีความสนใจการทำงานพัฒนาสังคมด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และการทำงานขับเคลื่อนและผลักดันกฎหมาย นโยบายต่างๆ เพื่อเกิดความตระหนักในสิทธิของตนเองและบุคคลอื่นของคนในสังคม และชนกลุ่มน้อยต่างๆ รวมถึงบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อเกิดความเท่าเทียมอย่างแท้จริงของคนทุกกลุ่มในสังคม

 


Panisaraปาณิสรา (ปอย) สกุลพิชัยรัตน์ ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งผู้ประสานงาน ของโครงการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศ เคยทำงานในตำแหน่งเลขานุการทีมวิจัยสังคมและชุมชน ของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นการดำเนินงานเชิงรณรงค์ภายในชุมชนทั้งแง่ของอนามัยเจริญพันธุ์ เพศภาวะกับเพศวิถี การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและประเด็นอื่นๆทางสังคม รวมถึงการสนับสนุนงานวิจัยต่างๆของฝ่ายบริการวิชาการด้วย จากนั้นจึงได้ร่วมงานกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและกะเทย/สาวประเภทสอง โดยที่ผ่านมาได้เคยร่วมรณรงค์ผลักดันประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ร่วมกับชุมชนและองค์กรต่างๆ จึงเกิดความสนใจในประเด็นนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนกะเทย
Picture_103พรพิพัฒน์ โพธาสินธุ์ (วุ้นเส้น) ปัจจุบันกำลังทำงานบริษัท Yum Restaurants International ในตำแหน่ง พนักงานประจำ (FOH) ร้านพิซซ่าฮัท สาขา กาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาเป็นอาสาสมัครของโครงการเพื่อชายรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ ตั้งแต่ปี 2547 ได้เข้ารับการอบรมค่ายทักษะแกนนำ และค่ายอาสาสมัคร และได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง เช่น แจกถุงยางอนามัย ให้ความรู้ จัดกิจกรรมเรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตามสถานศึกษาต่างๆ รวมทั้งได้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ (Drop-in Center) ของสมาคมฟ้าสีรุ้ง ภูมิภาคล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้ผ่านกรอบรมเพิ่มเติมความรู้หลายอย่าง เช่น การอบรม SOP การอบรม RAMP การอบรมการเรียนรู้ การเข้าใจในเพศวิถีของตนเอง การร่วมกิจกรรมเสาร์ 21 การร่วมกิจกรรมงานวันเอดส์โลก และอื่นๆอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ใน การทำงานด้านความหลากหลายทางเพศ มีความสนใจในงาน NGO ในด้านความหลากหลายทางเพศ การเข้าถึงสิทธิ ความเท่าเทียม ระหว่างชาย หญิง เกย์ และสาวประเภทสอง ในสังคมไทย การย้อมรับ ลดการตีตรา โดนอยากจะเน้นไปในกลุ่มของสาวประเภทสอง เริ่มจากจุดสำคัญตั้งแต่ การยอมรับ ทัศนคติ ของครอบครัวที่มีต่อสาว ประเภทสอง สังคม ลดการตีตรา สร้างความเข้าใจ สร้างกรอบความคิดที่ให้สังคมเข้าใจแลเกิดการยอมรับ ตั้งแต่ การเรียน การสมัครงาน และการดำรงชีวิจเฉกเช่นปกติเหมือนบุคคลทั่วไป การสร้างภาพลักษณ์หรือการนำเสนอของสื่อที่มีต่อสาวประเภทสองให้ เป็นไปตามความจริงและเห็นทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างเท่าเทียวกันรวม ถึงการเลือกปฎิบัติ และ การแก้ตัวบทกฎหมายบางข้อที่มีผลกระทบต่อสาวประ เภทสองซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายสำหรับการทำงานเครือข่าย เพื่อนกะเทยไทยนี้

 


"รีน่า รัตนวัฒน์ จันทร์อำนวยสุข" ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายด้านเอชไอวีและเอดส์ของ GATE-Global RenaAction for Trans* Equality ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนของกะเทย สาวประเภทสอง และคนข้ามเพศทั่วโลก รีน่าเคยร่วมงานกับมูลนิธิพีเอสไอ (ประเทศไทย) ในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการป้องกันเอชไอวีแบบครอบคลุมในกลุ่มสาวประเภทสอง และกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ในปี 2004 รีน่าได้ร่วมงานกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ในส่วนการโยกย้ายถิ่นฐานผู้ลี้ภัยที่เป็นชนกลุ่มน้อยบริเวณชายแดนไทยและพม่า รีน่าจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท MBA International Public Service จากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร มีความสนใจงานด้านการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม (Humanitarian assistances) การจัดการภัยพิบัติ (Disaster management) และการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทของกลุ่มคนที่เสียเปรียบทางสังคม เช่น กลุ่มความหลากหลายทางเพศ กลุ่มผู้ลี้ภัย กลุ่มแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ”

 


huawithnewhairstyleสิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร (ฮั้ว) เป็นนักกิจกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง สังคม ที่เน้นการทำงานกับชุมชนกะเทยในประเด็นสิทธิมนุษยชน และสุขภาวะทางเพศ เธอเริ่มทำงานในสายงานนี้ในปี 2547 กับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานกลางของสมาคมฯ หลังจากนั้นเธอก็เก็บเกี่ยว ประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เช่น เป็นหัวหน้าโครงการสาวประเภทสองที่ศูนย์ซิสเตอร์ พัทยา ภายใต้สังกัดของมูลนิธิพีเอสไอ ประเทศไทย, เป็นผู้ประสานงานโครงการชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายของมูลนิธิเพื่อ การวิจัยโรคเอดส์ หรือ TREAT Asia, amfAR และผู้ประสานงานเครือข่ายการทำงานด้านเอดส์กับกลุ่มชายที่ มีเพศสัมพันธ์กับชายระดับประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ชื่อ Purple Sky Network (PSN) เป็นต้น อีกทั้งเธอยังทำงานเป็นนักวิจัย และนักกิจกรรมอิสระ โดยได้ริเริ่มโครงการวิจัยและรณรงค์ในกลุ่มสาวประเภทสองในประเทศ ไทย ที่ทำร่วมกับศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจากมูลนิธิ สร้างความเข้าใจในเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) โดยโครงการดังกล่าวได้เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเครือข่ายเพื่อน กะเทยไทย นอกจากความสนใจในเรื่องการทำงานในรูปแบบเครือข่ายภายในประเทศ เธอยังมีส่วนเกี่ยวข้องในการริเริ่มเครือข่าย Asia Pacific Transgender Network (APTN) ซึ่งเป็นเครือข่ายของทรานเจนเดอร์ในระดับเอเซียและแปซิฟิก และได้มีโอกาสเข้าร่วมเวทีประชุมในระดับนานาชาติจำนวนไม่น้อย เธอยังมีความสนใจในการทำงานเพื่อสืบสานแนวทางการเปลี่ยนแปลง สังคม ที่เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตนเอง และการพัฒนาด้านจิตวิญญาณแบบวิถีพุทธ เพื่อนำมาใช้ในการทำงานด้าน เพศวิถี และสุขภาวะทางเพศ และงานที่เธอเป็นอาสาสมัครกับองค์กรที่ทำงานกับคนที่มีความหลาก หลายทางเพศในประเทศไทย

 

 

IMG_7729_Mediumอมรศา จารุพันธ์ (หนึ่ง) สำเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันร่วมงานกับมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING) เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ในเรื่องของสุขภาพอนามัย การดูแลตนเอง รวมไปถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นและช่วยเหลือกันเหมือนครอบครัว สนใจทำงานเพื่อพัฒนาสังคม เพราะเชื่อว่าคนอีกหลายกลุ่มคนยังคงต้องการการช่วยเหลือ เพื่อให้พวกเค้าเหล่านั้นสามาช่วยเหลือตนเองได้ เชื่อมั่นว่าเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยจะสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นที่พึ่งพิงกับกะไทยทุกแบบทุกคนในประเทศไทย

"สนับสนุนและช่วยเหลือ เพื่อให้เค้าช่วยเหลือตนเองได้"

 
2014-09-13
Hits: 9818

โลโก้เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย

ThaiTGA-logo.th

ผลงานออกแบบโลโก้ เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย (Transgender Alliance-ThaiTGA)
โดยคุณสุภชัญญา ทิพย์ประเสริฐ เว็บมาสเตอร์ เว็บไซต์ www.TLBZ.me


ความหมายและองค์ประกอบต่างๆ ภายในโลโก้ ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

1. รูปคนจับมือกัน หมายถึง กลุ่มคนที่มารวมตัวกันเป็น “เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย” ในรูปคนนี้ไม่ได้มีการระบุ หรือแสดงสัญญาลักษณ์ความเป็นเพศใดเพศหนึ่ง แสดงกริยากางแขนจับทือกันเป็นวงล้อมเปรียบประหนึ่ง คือ การร่วมใจกัน รูปคนทั้งหมดนี้ยืนอยู่บน “จุดยืนเดียวกัน” สื่อความหมายว่า กลุ่มคนที่มารวมตัวกันเป็น “เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย” มีจุดร่วมเดียวกันที่จะทำให้โลกหรือสังคมของกะเทยไทยดีขึ้น

2. สีทั้ง 8 สี หมายถึง กลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็น “เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย” นั้นมีความหลากหลาย อาทิเช่น วิถีชีวิต เพศวิถี เพศภาวะ ทิศทั้ง 8 เป็นต้น แม้ว่าแต่ละคนที่มาจะมีความแตกต่างกัน แต่มีจุดยืนเดียวกัน และสีทั้ง 8 สี นั้นยั้งสื่อถึง LGBT Symbol (Original eight-stripe version designed by Gilbert Baker in 1978) อันประกอบด้วย
- Hot Pink: sexuality
- Red: Life
- Orange: Healing
- Yellow: Sunlight
- Green: Nature
- Turquoise: Magic / Art
- Indigo: Serenity / Harmony
- Violet: Spirit

3. สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีดำ หมายถึง ฐานที่ “เรา” มายืนร่วมกันอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
2014-09-13
Hits: 4734

เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย (Thai Transgender Alliance-Thai TGA)

เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย
(Thai Transgender Alliance-Thai TGA)
www.thaitga.com


จากประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสาวประเภทสองในประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2553 ณ บ้านบุญบาลีรีสอร์ท กรุงเทพฯ ที่ผ่านนั้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง การประชุมดังกล่าวประกอบด้วยผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นนักกิจกรรม และนักวิชาการจากหน่วยงานภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสุขภาวะทางเพศให้กลุ่มคนชายขอบในสังคมไทย โดยผลจากการประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดได้ร่วมกันก่อตั้ง “เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย (Thai Transgender Alliance-Thai TGA)” ขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครือข่ายที่ทำงานกับกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า “กะเทย” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

“เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย” คือ การรวมตัวของคนที่เกิดมาแล้วถูกระบุว่าเป็นชาย แต่รับรู้ว่าตัวเองเป็นอีกเพศหนึ่ง รวมถึงบุคคล กลุ่มคน และหน่วยงานที่สนับสนุนสิทธิมนุษยชนและสุขภาวะทางเพศของกะเทยในสังคมไทย โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานคือ “สนับสนุนให้กะเทยในสังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างรอบด้าน” เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อรวบรวมข้อมูลและผลิตชุดข้อมูลความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกะเทยในสังคมไทย เสริมสร้างศักยภาพคนทำงานกับกลุ่มกะเทยในสังคมไทย พร้อมทั้งรณรงค์สร้างความเข้าใจในตัวตนและสิทธิของกะเทย และสร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายประชาสังคมอื่นๆ เพื่อพัฒนาสังคมไทย

โดยการดำเนินงานในระยะเวลา 2 ปีต่อจากนี้ จะเน้นเรื่องการรวบรวมและผลิตชุดข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตและตัวตนกะเทย ข้อมูลด้านสุขภาวะทางเพศ และสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของกะเทยไทย อีกทั้งยังมีเวทีสัญจร 4 ภูมิภาคเพื่อรณรงค์เสริมสร้างศักยภาพคนทำงานกับกลุ่มกะเทยในพื้นที่ต่างๆ และการจัดทำสื่อสร้างสรรค์เพื่องานรณรงค์ด้านต่างๆ ทั้งนี้เครือข่ายกะเทยไทยจะทำการประชาสมพันธ์กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และทำงานกับภาคีเครือข่ายอื่นๆเพื่อสร้างสังคมที่ปราศจากอคติทางเพศต่อไปในอนาคต

รายชื่อคณะทำงาน
1.เคท ครั้งพิบูลย์ (เคท)
2.ฐิติญานันท์ หนักป้อ (ดอย)
3.ณิชา รองราม (ณิชา)
4.ปาณิสรา สกุลพิชัยรัตน์ (ปอย)
5.พรพิพัฒน์ โพธาสินธุ์ (วุ้นเส้น)
6.รัตนวัฒน์ จันทร์อำนวยสุข (อู๋)
7.สิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร (ฮั้ว)
8.เอกรินทร์ เกิดสูง (โก๋)

ผู้ประสานงาน
คุณเจษฎา แต้สมบัติ (โน๊ต)
โทรศัพท์: 08 6597 4636
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์: www.thaitga.com

ไม่ว่าคุณจะมีอัตลักษณ์แบบใดและนิยามตัวตนว่าอย่างไร
คุณคือเพื่อนของเรา!


Thai Transgender Alliance (Thai TGA)
www.thaitga.com


Background:
The development workshop of the transgender network in Thailand was held on 2nd March, 2010, at Baan Boonbalee Resort, Bangkok with funding from the Sexual Health Promotion Plan of the Women’s Health Advocacy Foundation. The participants were activists and academics from various civil societies working for human rights and sexual health of marginalized groups in Thailand. From this workshop, it was agreed by all participants that “Thai Transgender Alliance- Thai TGA” should be established. This is the first time that a network for transgender has been established in Thailand.

“Thai Transgender Alliance” is a network of people who were born and were identified as male due to their sexual organ, but perceived themselves as other gender, as well as persons, groups and organizations working for human rights and sexual health of transgender in Thailand.

Goal:
•To support the transgendered people in Thailand to have a better quality of life in every aspect

Objectives:
•To gather all transgender-related information and to produce knowledge packages for transgender in Thailand.
•To strengthen capacity and skills of the members of the groups and organizations working with/for transgender in Thailand.
•To raise awareness and understanding concerning the identities and rights of transgender and also to establish coordination and constructive engagements of civil societies in order to improve Thai society.

Strategic direction:
Within two years, all information concerning ways of life and identities, sexual health and situations regarding human rights of transgender will be gathered and collated so as to produce a set of knowledge for transgender in Thailand.

Key activities:
•To organize four regional meetings to promote the strengthening of the capacity and skills of the local community- based transgender groups/organizations..
•To design IEC materials for awareness and advocacy campaigns.
•To promote network activities constantly and to work with other network in civil societies, so as to build and sustain the society without sexual prejudice and stigma.

The alphabetically ordered list of working group members:
1.
Akekrin Kerdsoong (Kho)
2.Kath khangpiboon (Kath)
3.Nicha Rongram (Nicha)
4.Panisara Skulpichaira (Poy)

5.Phonpiphat Potasin (Woncent)
6.Rattanawat Janamnuaysook (Au)
7.Sitthiphan Boonyapisomparn (Hua)
8.Thitiyanun Nakpor (Doy)

Coordinator:
Jetsada Taesombat (Note)
Mobile phone: +66 8 6597 4636
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

No matter what sexual identity you have and how you define yourself,
You are our friends!
2014-09-13
Hits: 8501

ปฏิทินกิจกรรม

March 2019
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com