ครั้งที่ 1 งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายผู้บริโภคสื่อ วิทยุ และโทรทัศน์ กลุ่มความหลากหลายทางเพศในพื้นที่ภาคใต้

website-Vinyl Media south 2018

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภค
กลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBT) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และซักซ้อมการนำตัวชี้วัด
ที่เกี่ยวข้องกับสื่อในการนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศไปใช้
ในวันที่ 13–15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

 

 

 

2018-07-10
Hits: 110

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเก็บข้อมูลงานวิจัย : ประสบการณ์ในวัยเด็กของคนที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย

rainbow banner

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเก็บข้อมูลงานวิจัย : 
ประสบการณ์ในวัยเด็กของคนที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย

โดย มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยและสิทธิมนุษยชน องค์กร CLC Learning Network และ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia University) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในระหว่างวันที่ 11 ถึง 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมวิก 3 กรุงเทพมหานคร

ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/thaitga 

2018-07-10
Hits: 93

ปฏิทินกิจกรรม

October 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com