Picture_103พรพิพัฒน์ โพธาสินธุ์ (วุ้นเส้น) ปัจจุบันกำลังทำงานบริษัท Yum Restaurants International ในตำแหน่ง พนักงานประจำ (FOH) ร้านพิซซ่าฮัท สาขา กาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาเป็นอาสาสมัครของโครงการเพื่อชายรุ่นใหม่ใส่ใจ สุขภาพ ตั้งแต่ปี 2547 ได้เข้ารับการอบรมค่ายทักษะแกนนำ และค่ายอาสาสมัคร และได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง เช่น แจกถุงยางอนามัย ให้ความรู้ จัดกิจกรรมเรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตามสถานศึกษาต่างๆ รวมทั้งได้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ (Drop-in Center) ของสมาคมฟ้าสีรุ้ง ภูมิภาคล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้ผ่านกรอบรมเพิ่มเติมความรู้หลายอย่าง เช่น การอบรม SOP การอบรม RAMP การอบรมการเรียนรู้ การเข้าใจในเพศวิถีของตนเอง การร่วมกิจกรรมเสาร์ 21 การร่วมกิจกรรมงานวันเอดส์โลก และอื่นๆอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ใน การทำงานด้านความหลากหลายทางเพศ มีความสนใจในงาน NGO ในด้านความหลากหลายทางเพศ การเข้าถึงสิทธิ ความเท่าเทียม ระหว่างชาย หญิง เกย์ และสาวประเภทสอง ในสังคมไทย การย้อมรับ ลดการตีตรา โดนอยากจะเน้นไปในกลุ่มของสาวประเภทสอง เริ่มจากจุดสำคัญตั้งแต่ การยอมรับ ทัศนคติ ของครอบครัวที่มีต่อสาว ประเภทสอง สังคม ลดการตีตรา สร้างความเข้าใจ สร้างกรอบความคิดที่ให้สังคมเข้าใจแลเกิดการยอมรับ ตั้งแต่ การเรียน การสมัครงาน และการดำรงชีวิจเฉกเช่นปกติเหมือนบุคคลทั่วไป การสร้างภาพลักษณ์หรือการนำเสนอของสื่อที่มีต่อสาวประเภทสองให้ เป็นไปตามความจริงและเห็นทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างเท่าเทียวกันรวม ถึงการเลือกปฎิบัติ และ การแก้ตัวบทกฎหมายบางข้อที่มีผลกระทบต่อสาวประ เภทสองซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายสำหรับการทำงานเครือข่าย เพื่อนกะเทยไทยนี้


ปฏิทินกิจกรรม

January 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com