Rena "รีน่า รัตนวัฒน์ จันทร์อำนวยสุข" ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายด้านเอชไอวีและเอดส์ของ GATE-Global Action for Trans* Equality ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนของกะเทย สาวประเภทสอง และคนข้ามเพศทั่วโลก รีน่าเคยร่วมงานกับมูลนิธิพีเอสไอ (ประเทศไทย) ในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการป้องกันเอชไอวีแบบครอบคลุมในกลุ่มสาวประเภทสองและกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ในปี 2004 รีน่าได้ร่วมงานกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ในส่วนการโยกย้ายถิ่นฐานผู้ลี้ภัยที่เป็นชนกลุ่มน้อยบริเวณชายแดนไทยและพม่า รีน่าจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท MBA International Public Service จากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร มีความสนใจงานด้านการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม (Humanitarian assistances) การจัดการภัยพิบัติ (Disaster management) และการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทของกลุ่มคนที่เสียเปรียบทางสังคม เช่น กลุ่มความหลากหลายทางเพศ กลุ่มผู้ลี้ภัย กลุ่มแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ”


ปฏิทินกิจกรรม

January 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com