Nicha
Nichaณิชา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 มิสทิฟฟานี่ ยูนิเวิร์ส ในปี 2012 และสนใจงานด้านสิทธิของกะเทยเนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญในประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกะเทย ประกอบกับการชักชวนของเพื่อนๆ ในระดับมหาวิทยาลัยจึงเข้าร่วมเป็นคณะทำงานเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับกะเทย และสื่อสารสังคมวงกว้างให้มีความมีความเข้าใจในวิถีชีวิตและตัวตนของกะเทย มุ่งหวังให้เกิดการลดการตีตรา การเลิอกปฏิบัติ และความรุนแรงต่อกะเทยในสังคมไทยค่ะ
ปฏิทินกิจกรรม

January 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com